Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Căn hộ tại nhà ở xã hội khó khăn cho người mua

Không chỉ là một vấn đề trong các đầu ra, mà còn nhà ở xã hội khó khăn nên thêm vào các nhà đầu tư hoặc nhận tiền thưởng để tham gia vào việc xây dựng các loại công trình, nhưng nhiều dự án rất khó để thực hiện ... apartment for rent in hcm

Sẽ xây dựng một mới $ 12.500.000 m2 nhà ở xã hội
Mặc dù ông đã được tham gia vào việc xây dựng các dự án nhà ở xã hội (Hoxha) là rất đáng khích lệ như miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của đất trong các dự án xây dựng Hoxha cũng có giá trị đối với thuế ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế cũng rất quan trọng 5%, cho vay ưu đãi từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ .... Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng để thực hiện dự án này vì nhiều lý do.

Theo Sở Xây dựng, nguồn cung nhà ở xã hội mới Hà Nội để đáp ứng 60-70% nhu cầu của người dân. Ảnh: Minh Thu

Các phần của Nguyễn Tử Quảng, Phó tổng giám đốc của công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (xúc xắc) trong hội thảo Hoxha gia tăng nhỏ trong thu nhập của người dân ở Hà Nội về việc áp dụng cách dự án vẫn phải hành động Hoxha tòa nhà thương mại . Hoxha nhận được ưu đãi nhà nước để giảm chi phí cho quá trình triển khai thực hiện tốt và rất gần với giai đoạn hiện tại của hồ sơ thẩm định, định giá, giá bán và cho thấy làm thế nào để mua một ngôi nhà.

Các vấn đề hỗ trợ tài chính cho dự án cũng là khó khăn đối với nhiều giải pháp, kế hoạch để tiếp nhận, để giảm giá. Do đó, các nhà đầu tư trong việc mua và sử dụng kinh phí hạn chế.

Do đó, theo Quảng Châu, người mua nhà là người có thu nhập thấp, tình hình kinh tế khó khăn và đã được chấp thuận bởi nhà để đảm bảo cuộc sống của gia đình và số lượng hộ gia đình được lựa chọn thường là từ khu vực 55-70 m2 (chi phí 700-950,000,000) là tương đối lớn, do đó việc huy động vốn trong quá trình thực thi không được như mong đợi.

Hầu hết các quy định phải dành 20% diện tích dự án cho thuê (với một khoảng thời gian thuê tối thiểu là 5 năm) dẫn chiến dịch cho khu vực này giảm hệ thống thu hồi chi phí, chuyển tiền luân chuyển từ các nhà đầu tư.

Một lý do tại sao các nhà đầu tư dự án dự án Hoxha "trung lập", nó từ từ chiếu vấn đề "tiêu diệt" được sản xuất cho đến nay trong dự án. Mỗi Infonet đối thoại, Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Quản lý Dự án 12 - Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà ở chung đô thị (HUD), một dự án mới tại thành phố Hoxha Thanh Lam - Work Thịnh 2 nhà đầu tư mặc dù giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý được hoàn tất và hệ thống có một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn ... nhưng số lượng những người quan tâm trong việc áp dụng các cấu trúc vốn.

Vì vậy, toàn bộ dự án vào vấn đề, nếu không có đầu tư gửi đến trễ so với kế hoạch thành phố được phê duyệt, nhưng nếu nhà không bán được, gây tồn đọng và lãng phí.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tại Hà Nội hoặc cung - cầu đang dần gia tăng, nhưng dự án cung cấp Hoxha Hoxha tại thành phố trong tỉnh để đáp ứng được 60 -70% tổng nhu cầu của người dân và độc lập của từng năm, từng giai đoạn. Vì vậy, thành phố muốn khuyến khích và kêu gọi các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển Hoxha, và dành các nguồn lực (ngân sách) để phát triển thuê phù hợp Hoxha, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trong thành phố.

Do đó, ông Dũng cũng cho biết, ngày 22/4 vừa qua, Ủy ban thành phố Hà Nội đã thành lập đội liên ngành thường xuyên theo dõi để đánh giá sự phù hợp với chủ đầu tư của dự án trong việc thực hiện các dự án Hoxha và quản lý, sử dụng của Hoxha tại Hà Nội . Do đó, ông kêu gọi các thành phố và hướng dẫn các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tuân thủ pháp luật. Trong khi đó, công ty nhận được một sự vi phạm luật nếu họ đã giải quyết trường hợp của dự án trong thành phố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét